بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
API

API مسافرتی

API مسافرتی برای ارائه دهندگان خدمات مسافرتی و گردشگری آنلاین براساس گزارشی که Expedia در سال 2015 منتشر کرد، مسافران بطور میانگین، برای انجام رزرو هایشان 38 بار به سایت های مراجعه می کنند. مردم […]