آذر ۱۳, ۱۳۹۷
گابریل

گابریل

 گابریل سیستم رزرواسیون گابریل ، یکی از انواع سیستم رزرواسیون  CRS رزرواسیون مانند قلب یک ایرلاین است. و رابطه مستقمیمی بین افزایش کانال های فروش و موفقیت و سهم فروش آن ایرلاین وجود دارد. سیستم […]