کانکتوتا

آرشیو

گابریل

 گابریل سیستم رزرواسیون گابریل ، یکی از انواع سیستم رزرواسیون  CRS رزرواسیون مانند قلب یک ایرلاین است. و رابطه مستقمیمی بین افزایش کانال های فروش

ادامه مطلب»