کانکتوتا

آرشیو

وب سرویس کاسپین

وب سرویس کاسپین وب سرویس های بلیط هواپیما بصورت رابط هایی هستند که اجازه دسترسی مستقیم به داده ها و اطلاعات سیستم های رزرو پرواز

ادامه مطلب»