آذر ۱۲, ۱۳۹۷
آمادئوس

آمادئوس

آمادئوس تاریخچه آمادئوس آمادئوس در ابتدا به عنوان یک سیستم توزیع رزرواسیون جهانی، توسط ایرفرانس، ایبریا،لوفت هانزا و اس ای اس در سال 1987 تأسیس شد. این سیستم به منظور اتصال عرضه کنندگان خدمات مسافرتی […]